uber

Home page of bondi's video Archives

Surfing Bondi Beach Sydney, Australia vlog 6

By BondiTv | 27/12/2016

Views 241 likes 1 Dislikes 1 Surfing Bondi Beach Sydney, Australia vlog 6 For the rest of the 3rd day in Australia, Sydney, we go to Bondi Beach to gone surf and eat some churros.