big kite

Home page of bondi's video Archives

Bondi oceanfront with Giant Kites, dolphin kite, stingray kite, dragon kite 13th sep 2015

By BondiTv | 13/09/2015

Views 883 likes 0 Dislikes 0 Bondi beach with Giant Kites, dolphin kite, stingray kite, dragon kite 13th sep 2015 Kite day at bondi beach , sydney Australia , Launching of Giant dolphin kite, stingray kite, dragon kite and many other small kites on bondi beach kite day. Great fun, water was cold but good…